Gojenie ran przewlekłych jest procesem długotrwałym wymagającym współpracy specjalistów różnych dziedzin. Stosowanie właściwego leczenia, często wysokospecjalistycznych technik może znacząco skrócić czas gojenia, zmniejszyć ból, uciążliwy wysięk czy nieprzyjemny zapach. Pomoc chirurga umożliwia kontrolę procesu gojenia z możliwością szybkiej interwencji zabiegowej oraz modyfikację leczenia poprzez zastosowanie odpowiednich opatrunków spośród kilkuset dostępnych na rynku.Agencja Reklamowa HBL studio