W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy możliwość konsultacji telefonicznych lub wideokonsultacji. Skierowane są one przede wszystkim do pacjentów, których objęliśmy leczeniem w naszej poradni, ale także osób, które tej pomocy potrzebują jednak nie są w stanie przybyć z różnych przyczyn na wizytę stacjonarną.

Jak przygotować się do e-wizyty?
» zgromadzić dokumentację medyczną dot. ogólnego stanu zdrowia pacjenta (wypisy szpitalne, konsultacje specjalistów, wyniki ostatnich badań laboratoryjnych i obrazowych)
» wykonać spis wszystkich leków przyjmowanych na stałe, uczuleń na leki
» utworzyć wykaz nazw płynów oraz środków, opatrunków stosowanych miejscowo w leczeniu rany
» wykonać zdjęcia: ran, zmian patologicznych, całych kończyn, które są objęte zmianami chorobowymi oraz wysłać je na 1 dzień przed e-wizytą w wiadomości MMS oraz online na adres: rejestracja@lecran.pl

E-wizyta nie jest w stanie zastąpić wizyty stacjonarnej, w czasie której lekarz wykonuje debridment chirurgiczny (chirurgiczne oczyszczenie rany), ale pozwoli na ocenę schorzenia, poznanie etapów gojenia rany i uzyskanie podstawowych zaleceń dotyczących postępowania z raną. Indywidualny plan leczenia wraz z zaleceniami otrzymają Państwo podczas e-wizyty oraz tuż po jej zakończeniu w wersji online wraz z e-receptą.

Płatność za wizytę prosimy uregulować przed wizytą przelewem na konto:
Konrad Pańczak Specjalistyczna Praktyka Lekarska
26 1090 1522 0000 0001 4236 2999


W celu umówienia e-konsultacji lub wizyty stacjonarnej prosimy o kontakt pod numerem
728 918 916.

Agencja Reklamowa HBL studio