Dr n. med. Konrad Pańczak – specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Akademię Medyczną we Wrocławiu ukończył na wydziale lekarskim w 2000 roku. Przez wiele lat pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

W latach 2006-2007 zdobywał także doświadczenie w Hospicjum Domowym oraz Poradni Medycyny Paliatywnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Jest współtwórcą Hospicjum św. Świerada, obecnie w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej.

Od 2012, z niewielką przerwą, związany ze Szpitalem Uniwersyteckim najpierw jako stażysta, później Starszy Asystent w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej. Aktualnie pełni rolę konsultanta leczenia ran w Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, wykonując w ramach bloku operacyjnego rozległe przeszczepy skóry i amputacje w zakresie stopy. Prowadzi także leczenie ciężkich przypadków trudno gojących się ran, zespołu stopy cukrzycowej neuropatycznej oraz niedokrwiennej po zabiegach rewaskularyzacyjnych.

Tytuł specjalisty chirurgii ogólnej uzyskał w 2008 roku, a w zakresie chirurgii naczyniowej w 2015 roku. W 2019 roku obronił pracę doktorską o tematyce związanej z leczeniem ran i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Leczeniem ran przewlekłych zajmuje się od ponad 10 lat. Jako jeden z pierwszych w Polsce stosował technikę miejscowej terapii podciśnieniowej (NPWT, VAC) w warunkach domowych. Brał udział w wielu badaniach klinicznych dotyczących nowoczesnych metod leczenia owrzodzeń. Uczestnik konferencji, kursów i zjazdów naukowych regularnie podnosi swoje kwalifikacje. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Główne kierunki zainteresowań: leczenie ran, odleżyn, owrzodzeń, zespołu stopy cukrzycowej, przewlekłej niewydolności żylnej, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.

Agencja Reklamowa HBL studio