» leczenie ran, owrzodzeń w warunkach ambulatoryjnych z możliwością przeprowadzenia niezbędnych zabiegów prowadzących do właściwego oczyszczenia rany

» stosowanie miejscowej terapii podciśnieniowej (NPWT, VAC) oraz terapii larwalnej

» leczenie zespołu stopy cukrzycowej z użyciem specjalistycznego rodzaju odciążenia, unikatowego w południowo-zachodniej Polsce, techniki Total Contact Cast

» ocena wskaźnika „kostka ramię” - ocena ukrwienia tętniczego kończyn dolnych zmierzające do określenia potencjału gojenia ran kończyn dolnych

» pobieranie materiału do badania mikrobiologicznego i histopatologicznego

» konsultacje, zdejmowanie szwów, zmiany opatrunków

» leczenie ran z użyciem nowoczesnych opatrunków, z których część podlega refundacji przez NFZ

Przychodnia "Twój Lekarz"
Tyniec Mały
ul. Zdrowa 2

Rejestracja telefoniczna pn-pt od 17:00 pod numerem:
tel. 728 918 916

Telefon do lekarza (w sytuacjach pilnych)
tel. 606 28 28 24

Agencja Reklamowa HBL studio